Історія школи

Будівництво ЗОШ №12 було розпочато в липні 1989 року та закінчено в серпні 1991 року. Школа №12 відкрилася 1 вересня 1991 року. Комплекс школи побудований на основі типового проєкт школи на 30 класів (1176 учнів). Але за парти сіло 1852 учні, які склали 64 класи. Школа працювала у дві зміни з 0730 до 1930. В підготовці школи до навчального року брали участь учительський колектив, учні, їх батьки, працівники шефського колективу нафтопереробного заводу.


Директором школи був призначений Івановський Сергій Васильович. Перший колектив середньої школи №12 налічував 49 вчителів середньої та старшої школи, 21 вчителя початкової школи та 10 вихователів ГПД.


З того часу змінилася демографічна ситуація у державі і у місті. На 1 вересня 2017 — 2018 н. р. у школі налічується 35 класів, навчається 1033 учнів, працює 74 педагоги, серед яких 4 вчителі-методисти, 8 — старших вчителів, 30 — спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії. За час роботи школу закінчило приблизно 3026 учнів. 64 учні закінчили школу із золотою медаллю, 23 — із срібною медаллю.


Матеріально — технічна база включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із:


34 навчальних кабінетів;

2 майстерні (по обробці металу та дерева, обслуговуючої праці); 2 кабінети інформатики та ІКТ (для середньої/старшої школи і початкової школи, оснащених 27 персональними комп’ютерами, 1 ноутбуком, проєктором та інтерактивним мультимедійним комп’ютерним комплексом);

2 кабінети української мови та літератури;

1 кабінету основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони;

1 кабінету світової літератури;

1 кабінету математики;

1 кабінету англійської мови;

1 кабінету німецької мови;

1 кабінету біології;

1 кабінету географії;

1 кабінету правознавства;

1 кабінету історії;

1 кабінету хімії;

1 кабінету музичного мистецтва (оснащений комп’ютером, 2 музичними центрами, є музичні інструменти);

а також спортивного та актового залів (200 посадочних місць), тренажерної зали (оснащеної гирями, тренажерами та штангами), кабінету психолога, бібліотеки з читальною залою, медичного кабінету, їдальні (300 посадочних місць) та буфету, приміщення для технічного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, кабінету стоматолога, музею бойової слави, кабінету Євроклубу, кабінету ЛФК (лікувальної фізичної культури), методичного кабінету. Робота колективу школи спрямована сьогодні на створення умов для якісної освіти, інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління спрямованого до толерантного сприйняття світу, безконфліктної життєдіяльності в ньому, здатного навчатися протягом життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.


Невід’ємною складовою розвитку нашої школи є формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, впровадження сучасних інноваційних технологій, в тому числі здоров’язберігаючих, виявлення творчих пошуків педагогічного колективу у справі розвитку здорової особистості. З цією метою нами розроблена і впроваджена шкільна цільова програма «Здорова дитина — майбутнє нашої країни», ведеться дослідно-експериментальна програма Всеукраїнського рівня «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес учнів ЗНЗ».


У 2003 р. — школа увійшла до національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ МОН та МОЗ України №491/236 адм. від 23.07.2003р.). В 2006 р. — школа стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» в номінації «Школа здоров’я».

В 2008 році педагогічний колектив школи став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Громадське визнання — 2008» у номінації «Найкращий досвід».


В 2008 році школа увійшла до літопису сучасної освіти і науки «Флагман сучасної освіти України» і нагороджена пам’ятним знаком «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України».


Щорічно школа готує призерів різних рівнів конкурсів МАН, переможців та призерів олімпіад з усіх базових предметів. Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту ’, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання». Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002.


Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково — практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.


В 10-11 класах ЗОШ №12 введений технологічний та природничий профілі навчання, з метою:

- сприяння підвищенню життєвої компетентності та соціальної поведінки учнів;

- правильному свідомому вибору професії;

- застосування отриманих знань в повсякденному житті, як у суспільному, громадському так і в професійному.


Педагогічний колектив працює так, щоб наша школа стала острівцем людяності і любові, творчості і постійного пошуку, щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу — розум в голові, чесність у серці, здоров’я у тілі. Школа для тих хто бажає вчитися, має корисні плани і надії, сповнений настроєм пізнавального характеру, впевнено дивиться вперед і бачить щасливе майбутнє.


Замість традиційної школи ми створюємо школу з традиціями. Традиційна школа — така як і всі, а школа з традиціями та, що не схожа на інші, та що прагне досягти ідеалу. Такою є наша школа. Школа керується нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Школа використовує нові підходи до організації освіти в старшій школі. Вона функціонує як профільна. Це створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії. Профільне навчання у 10-11 класах здійснюється за такими напрямами: біологічно-фізичний профіль та технологічний профіль.


Випускники, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України складають зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень з української мови та літератури, історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії, англійської мови. Практично всі випускники після закінчення школи успішно вступають до вищих навчальних закладів і продовжують навчання.


З 1 вересня 2019 р. директором Кременчуцької ЗОШ №12 призначено Носкіна В'ячеслава Олександровича


У серпні 2020 року школа була перейменована у Кременчуцьку гімназію №12 Кременчуцької міської ради Полтавської області.


З 1 січня 2021 року -  Кременчуцька гімназія №12 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області